Geçtiğimiz günlerde yayınlanan McKinsey’ in bir araştırması, küresel olarak iş gücünün % 50’sinden fazlasının işlerini otomasyona kaybetme riski altında olduğunu ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir araştırma, günümüzde gereken temel iş becerilerinin % 42’sinin 2022 yılına kadar büyük ölçüde değişeceğini öne sürüyor. Büyük değişimlerin yaşandığı bu durumda bireyler, şirketler ve hükümetler rekabet edebilme becerilerine sahip olmak için savaşmak zorundalar.

Global iş becerisi ortamına ışık tutmak için, Coursera ve Harvard Business Review geçtiğimiz günlerde Global Skills Index (GSI) raporunun ilk sayısını yayımladı. Dünyanın en büyük yüksek öğretim platformu olan Coursera’ nın benzersiz öğrenme verilerinden faydalanan Global Skills Index, dünya nüfusunun% 80′ ini ve küresel GSYİH’ nın %95′ ini oluşturan 60 ülkenin becerilerini ölçüp sıraladı.

Otomasyon ve yapay zeka çağında üretkenlik için merkezi olan iş, teknoloji ve veri bilimi becerilerine odaklanılan bu ilk baskıda, şirketlerin ve hükümetlerin, verimlilik artışını hızlandıracak yenilikleri yaratmak için teknoloji ve veri biliminde yetenekli, değişim yolunda önderlik etmede çalışan işçilere giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Küresel liderler genellikle yaşam boyu öğrenme ve halk eğitimi girişimlerine yatırım yapmak için daha fazla ekonomiye sahip. Avrupa ülkeleri, işletme, teknoloji ve veri bilimi alanındaki üstün kategorinin %80′ inden fazlasını oluşturuyor. Finlandiya, İsviçre, Avusturya, İsveç, Almanya, Belçika, Norveç ve Hollanda her üç alanda da en üst düzeyde yer alıyor.

Buna rağmen, inovasyon için bir iş lideri olarak bilinen ABD orta sıralarda yer alıyor. ABD’ de, beceri yeterliliği aynı şekilde dağılmamaktadır: Batı, teknoloji ve veri bilimindeki diğer bölgelerden önde iken, orta batı iş alanında parlıyor.

Hem halk eğitimine hem de yaşam boyu öğrenmeye daha fazla yatırım yapıldığında , genel olarak çok daha güçlü bir beceri performansı görüyoruz. Avrupa birçok ülke ile iyi bir performans göstermektedir. Kıtanın genel baskınlığı, kısmen beceri kazandırma konusundaki proaktif yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Avrupa kuruluşları eğitimi işe alma ile birleştirmenin güçlü bir savunucusudur. Örneğin, Fransa’ da, çalışan işçiler için asgari eğitim saati sistemi vardır.

 

-Actuate Ekibi

 

(Kaynak: HBR, WEF, McKinsey, Coursera, Cathy Scola)