Woman's Hand log in to a e-learning screen

Geçtiğimiz elli yıl boyunca, birkaç araştırmacı tarafından kullanılan basit bir bilgisayar ağının, yüz milyonlarca insanı içinde barındıran  ve yeni bir ekonomik düzen yaratan, günümüzdeki güncel ve küresel haline dönüşmesi, bireyleri ve kurumları temelden etkiledi.

İnternet her şeyi değiştiriyorsa, üniversite kavramını da değiştirme yetkisine sahip olacak mı? Üniversiteler, eğitim ve öğretim fırsatlarına erişimi arttırmak için yeni teknolojilerin benimsenmesinde ön planda olmuştur.

  1. Nesil Eğitim Kurumları

Beşinci nesil eğitim kurumlarını, eğitim verirken entegre yazılım ve altyapı sistemleri sayesinde öğrencilerini yer ve zaman kavramından soyutlayarak, eğitimi kişiselleştirme bazlı çalışan kurumlar olarak tanımlayabiliriz. Beşinci nesil uzaktan eğitim, kurumsal süreçlere erişim ve çevrimiçi öğrenim sağlama ile ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Otomatik eğitim yazılımı üretim sistemleri, otomatik pedagojik öneri sistemleri ve otomatik işletme sistemleri, geliştirme ve uygulama yoluyla, beşinci nesil uzaktan eğitim, ölçek ekonomisi ve ilgili maliyet etkinliği açısından kuantum bir sıçramada bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, beşinci nesil uzaktan eğitim teknolojisinin etkili bir şekilde uygulanması yalnız eğitimi dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin kampüs deneyimlerini de değiştirir.

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim uygulamaları incelenecek olursa birçok üniversite tarafından çeşitli ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sertifika programları verilmektedir.

Türkiye’deki 20’si devlet ve 7’si vakıf olmak üzere 27 üniversitenin uzaktan eğitimleri birçok farklı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarının yetişkin eğitimine yönelik olarak profesyonel gelişim veya meslek edindirme amacıyla yürürlüktedir. Uzaktan eğitimde derslerin işlenmesinde ise üniversiteler tarafından geliştirilen ÖYS’ler(Öğrenme Yönetim Sistemi), açık kaynak kodlu ÖYS’ler ya da ticari amaçlı satılan ÖYS’lerin kullanıldığı görülmektedir.

Sizce 5. nesil üniversiteler öğrencilerinin beklentilerini karışlayabilecek mi? Uzaktan eğitim sisteminin verimli olduğunu düşünüyor musunuz? Ülkemiz bu dönüşüme ne ölçüde ayak uyduruyor?